guia geològica de CABRERA

El març de 2011 l’AGEIB va oferir al Parc Nacional de Cabrera l’el·laboració d’una guia amb caràcter divulgatiu sobre la geologia de l’arxipèlag. 

L’objectiu de l’AGEIB és la realització d’una revisió de tota la documentació existent fins a l’actualitat, estudiar la possibilitat d’itineraris d’interès a l’arxipèlag, i finalment l’elaboració d’una guia pràctica i didàctica destinada a aquelles persones que vulguin adquirir un coneixement bàsic de com es va formar l’arxipèlag, quins materials la conformen i hi afloren, quins llocs són els millors per a poder obervar in situ les diferents formacions geològiques així com algunes de les seves característiques o els contactes entre cada una d’elles així com quins són el recursos naturals de la illa.

S’aprofitarà i es citarà la documentació existent publicada i l’experiència professional dels geòlegs de l’AGEIB que s’han dedicat a cartografiar a la illa i que s’han oferit a realitzar aquesta tasca, com són Lluis Moragues Zaforteza i Alfredo Barón Périz. 

El juny de 2012 hem iniciat la primera campanya de camp.

La primera campanya ha sigut molt satisfactòria tant per els resultats obtinguts com per l’experiència viscuda . L’AGEIB vol agraïr a tots els que han fet possible aquesta primera passa per a l’elaboració de la guia:

A tots els geòlegs que han fet feina a Cabrera i han publicat la documentació que ens serveix ara per a treballar i que es citarà a la guia.

A tots els socis de l’AGEIB, especialment als que han pogut participar, tant en la organització prèvia: Ana Sevillano, Txema López, Bernadí Gelabert, Mateu Oliver, Bernat Morey, Margarita Juncosa, Borja López, Rosa Mª Mateos, com en tota la organització i en la feina de camp posterior: Lluís Moragues, Alfredo Barón, Jordi Giménez, Beatriz Lores, Bernat Caritg, Margalida Comas.

Al tècnic del Parc Pep Amengual, per el seu interès, esforç i dedicació per a que tot aquesta tasca es pugui realitzar.

Al personal del Parc en general i especialment als que estaven de torn que ens acollit de meravella i ens han facilitat molt la feina i l’estada a l’illa: Patxi Gordiola, Biel Servera, Joan Gelabert, Jose Salar, Tomeu Garcías, Miguel Àngel Ledesma.  

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
El març de 2011 l'AGEIB va oferir al Parc Nacional de Cabrera l'el·laboració d'una guia amb caràcter divulgatiu sobre la geologia de l'arxipèlag.

Geodiversitat i Patrimoni Geològic.

Tot allò que no es coneix, ni s’entén ni es valora. Avui podem dir que esteim de celebració perquè s’ha donat una primera passa per al coneixement i la protecció del nostre Patrimoni Geològic.