Observatori de l’aigua. UIB

L’Observatori de l’Aigua és un laboratori d’investigació el principal objectiu del qual és esdevenir i constituir-se com a lloc de trobada multidisciplinària, que serveixi d’enllaç entre els investigadors dedicats a la hidrologia des de totes les perspectives i alhora connectar amb la societat. És, a més a més, un laboratori d’idees, de manera que també […]

Portal de l’Aigua de les Illes Balears

Direcció General de Recursos Hídrics, Govern de les Illes Balears. Recomanam el Portal de l’Aigua de la Caib, web que es va crear per a l’adaptació de la planificació hidrològica de les Illes Balears a Directiva Marc de l’Aigua. http://www.caib.es/sites/aigua/ca/pagina_dinici-6476/?campa=yes Les aigües subterrànies són el recurs hídric natural disponible de les Illes Balears. Així que […]

Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea

La Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS), institución sin ánimo de lucro de carácter universitario, es el resultado de la evolución del Curso Internacional de Hidrología Subterránea (CIHS). El CIHS, creado en el año 1967, es el curso de postgrado con continuidad más antiguo de la universidad española. Su ámbito es la Hidrología, con […]