llei 47/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat

L’AGEIB ha instat al Govern de les Illes Balears en dues ocasions (febrer de 2015 i gener de 2016) per a que doni compliment a la llei 47/2007 de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.