geoBerenar 9

Es farà una visita als afloraments del Pliocè del Puig de Sta. Eugènia i de la falla de Sta. Eugènia-Sencelles.