Portal de l’Aigua de les Illes Balears

Direcció General de Recursos Hídrics, Govern de les Illes Balears.

Recomanam el Portal de l’Aigua de la Caib, web que es va crear per a l’adaptació de la planificació hidrològica de les Illes Balears a Directiva Marc de l’Aigua.

http://www.caib.es/sites/aigua/ca/pagina_dinici-6476/?campa=yes

Les aigües subterrànies són el recurs hídric natural disponible de les Illes Balears. Així que el seu estudi és la base de la planificació hidrològica. La hidrogeologia és la ciència encarregada de l’estudi de les aigües subterrànies.

En especial, i en quan a hidrogeologia, recomanam els llibresque va editar la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Instituto Geológico Minero de España, disponibles al Portal de l’Aigua de la Caib: «Els camins de l’Aigua de les Illes Balears. Aqüífers i Fonts» i «Illes d’Aigua. Patrimoni Hidrogeològic i Geològic de les Illes Balears».

Es poden descarregar al següent enllaç:

http://www.caib.es/sites/aigua/ca/sensibilitzacio_i_comunicacio-38044/

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Geodiversitat i Patrimoni Geològic.

Tot allò que no es coneix, ni s’entén ni es valora. Avui podem dir que esteim de celebració perquè s’ha donat una primera passa per al coneixement i la protecció del nostre Patrimoni Geològic.