HIDROMA
Margalida Juncosa Darder

 • Hidrogeología – Aigües subterrànies.
 • Contaminació de sòls i aigües.
 • Hidrologia superficial

Email: hidromallorca@yahoo.es
Telèfon de contacte: 971719543-619906008

Empresa amb 30 anys d’experiència en estudis hidrogeològics i hidrològics, destinats a captació, avaluació d’impactes sobre les aigües subterrànies, i col.laboració en la planificació, entre d’altres.

Realització d’assajos de bombament, auditories d’abastament i Plans de gestió dels RRHH. 

Estudis d’inundabilitat i relacions aigües superficials- subterrànies.

Geología de Mallorca SL

 • Hidrogeología – Aigües subterrànies
 • Enginyeria geològica – Geotècnia
 • Contaminació de sòls i aigües
 • Hidrologia superficial
 • Risc geològic
 • Patrimoni geològic

Email: geotecnia@geoma.es
Telèfon de contacte: 971620909
Pàgina web: http:www.geoma.es

Empresa especializada en estudios del terreno, en el área de hidrogeología, geotecnia y medio ambiente.
Realizamos  estudios de prospección geofisica para detección de agua y cuevas.
Estudios de Impacto Ambiental, repercusiones ambientales, Estudios de estabilidad de taludes, geotécnicos, de contaminación de suelos, para prospección geotérmica.

GEOTERMICLAN

 • Hidrogeología – Aigües subterrànies
 • Enginyeria geològica – Geotècnia
 • Contaminació de sòls i aigües

Email: geotermiclan@gmail.com
Telèfon de contacte: 676048640

Licenciado en Geología, especializado en geotécnia, hidrogeología y estudios de contaminación de suelos y aguas subterraneas, con más de 13 años de experiencia. 
Como profesional libre realizo los siguientes trabajos:
– Estudios geotécnicos, para edificación y obra civil. 
– Dirección de obra de micropilotes y anclajes. 
– Estudios hidrogeológicos. 
– Estudio de las capacidades geotermicas del terreno para instalación de bomba de calor geotérmico. 
– Estudios para evaluar la posible contaminación de suelos y aguas subterráneas, acorde a la normativa existente. 
– Estudios de contaminación de suelos según normativa (RD 9/2005) y acuíferos, valoración del emplazamiento de vertederos y estaciones de aguas residuales (E.D.A.R.), IPS (Informe de situación de suelos), y  Evaluación de Actividad Contaminante.
 

Gabinet d'Estudis Ambientals

 • Hidrogeología – Aigües subterrànies
 • Enginyeria geològica – Geotècnia
 • Contaminació de sòls i aigües
 • Risc geològic
 • Divulgació
 • Geologia
 • Sitemes d’informació geogràfica

Email: geambient@gmail.com
Telèfon de contacte: 665684858

Empresa dedicada a la realització d’estudis geològics (geotècnia, hidrogeologia,…) i de medi ambient (estudis d’impacte ambiental, memòria ambiental, plans de gestió,…) amb àmplia experiència a les Illes Balears.

Geoservei SL Menorca

 • Hidrogeología- Aigües subterrànies
 • Contaminació de sòls i aigües
 • Divulgació
 • Patrimoni geològic
 • Sitemes d’informació geogràfica

Email: a.rodriguez@geoservei.com
Telèfon de contacte: 655810746

GEOSERVEI és una consultora científica orientada al desenvolupament de la recerca geològica i hidrològica aplicada a projectes de caràcter socioeconòmic, mediambiental i educatiu. Des dels seus inicis, l’any 1991, es distingeix per la permanent incorporació de criteris i mètodes adaptats als objectius dels treballs que duu a terme, prioritzant facilitar la correcta presa de decisions empresarials i institucionals.

Amb la premissa que constitueix el factor diferencial d’haver arribat a la consultoria ambiental estratègica des del camp d’especialitat de la geologia i la hidrogeologia, GEOSERVEI desenvolupa amb rigor, eficiència i transversalitat treballs concrets relacionats amb el cicle integral de l’aigua, el canvi climàtic, el sòl i el subsòl, l’ordenació/planificació territorial, l’avaluació ambiental, la participació/comunicació i el patrimoni geològic.