Compartim la notícia de l’ICOG (ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS) sobre la competència dels geòlegs en l’àmbit de la geotèrmia somera.

Informe que emite el Letrado que suscribe en relación con la competencia profesional de los Licenciados en Geología, Grados en Geología y Grados en Ingeniería Geológica para realizar Proyectos en materia de Geotermia somera. ttps://cgeologos.es/noticia/informe-sobre-la-competencia-legal-de-los-geologos-en-el-ambito-de-la-geotermia-somera

Lluís Pomar rep la Medalla SORBY 2018

Des de l’AGEIB volem donar l’enhorabona al nostre soci Lluís Pomar, company i catedràtic de la UIB, que ha estat premiat per la International Association of Sedimentologists amb la medalla SORBY 2018. El doctor Lluís Pomar, guardonat per la International Association of Sedimentologists amb la Medalla Sorby El doctor Lluís Pomar, catedràtic emèrit d’Estratigrafia de la Universitat de les Illes […]

Dos dels nostres socis publiquen un treball a la revista GEOLOGY

Des de l’AGEIB volem donar l’enohorabona als nostres socis i companys Guillem Mas i Enric Torres, pertanyents a l’equip d’investigadors que acaben de publicar a la prestigiosa revista científica Geology un treball en el qual indiquen que el nivell de la mar Mediterrània va haver de baixar com a mínim 1.200 metres per permetre l’arribada de la fauna Myotragus a les […]

L’ICOG guanya el recurs contra el Consell Insular d’Eivissa per una convocatòria de creació de borsa de tècnics de medi ambient que no havia inclòs la titulació de geologia

Interpuesto recurso de alzada el pasado mes de diciembre contra el Consejo Insular de Ibiza por la convocatoria para la creación de una bolsa de técnicos de medio ambiente: https://cgeologos.es/noticia/recurso-de-alzada-contra-el-ayuntamiento-de-ibiza dónde no se contaba con los graduados en geología para dichas plazas, hoy, hemos recibido, la resolución del Consejo Insular, estimando nuestra demanda.

Compartim la notícia de l’ICOG (ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS) sobre la competència dels geòlegs en quan a captacions d’aigües subterrànies.

El Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG) ha ganado otra batalla judicial. El Tribunal Supremo confirma que los geólogos son competentes para proyectos de captación de aguas (labores subterráneas de captación de aguas y maquinarias de elevación).