En memòria de Guillem Mas Gornals.

En memòria de Guillem Mas Gornals.