NOVA GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA CONSERVACIÓ D’ÀREES PROTEGIDES

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A LA CONSERVACIÓ D’ÀREES PROTEGIDES – CMAP UICN

l’AGEIB es reuneix amb El Pi – Proposta per les Illes Balears

Per primera vegada un partit polític ens ha convidat a explicar les propostes professionals de l’associació.