Propostes per a la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern Balear en relació al reconeixement de la GEOLOGIA

L’AGEIB es presenta al nou executiu del Govern Balear i fa propostes en relació al reconeixement de la geologia. VEGEU LA PROPOSTA COMPLETA.