geoloDia 2018 MALLORCA

DELS OCEANS JURÀSSICS A LES RESERVES DOLCES

Normas técnicas de construcción y abandono de captaciones de agua subterránea

Ponent: Alfredo Barón Périz
Data: 22 de març de 2019
Hora: 19,00h
Lloc: Seu de l’AGEIB.
C/ Margarida Xirgu, 16, Palma